เปรียบเทียบการได้รับนิโคติน

โดยทั่วไปหนึ่งมวนมีปริมาณนิโคตินอยู่ประมาณ 7.5 ถึง 13.4 mg

แต่เมื่อเราจุดขึ้นมาสูบ ปริมาณนิโคตินส่วนใหญ่จะไหม้ไปพร้อมกับใบยาสูบ

จะเหลือนิโคตินดูดซึมเข้าร่างกายเราเพียงแค่ประมาณ 20%

จึงเป็นสาเหตุที่เวลาเราสูบ แล้วอาจรู้สึกว่ายังไม่อิ่ม ทั้งๆที่ปริมาณนิโคตินที่ได้รับเข้าไปควรจะมากกว่า

และเรายังได้รับสารพิษอื่นๆ ที่ก่อให้เกิดมะเร็งเช่น ทาร์, ฟอร์มาลดีไฮด์, ไฮโดรเจนไซยาไนด์ที่เป็นสารพิษเข้าไปในร่างกายอีกด้วย

ส่วน RELX เองนั้นนิโคตินจะอยู่ในรูปของของเหลว หรือที่เรียกว่า E-liquid

ซึ่งปริมาณนิโคตินจะอยู่ที่ 3% – 5% แล้วแต่กลิ่นที่เลือก

ตัวเลขเปอร์เซ็นต์เหล่านี้คือ ความเข้มข้นของนิโคตินต่อ 1 มิลลิลิตร (ml.)

น้ำยา RELX จำนวน 1 Pod มีนิโคติน 30 mg/ml

(ในน้ำยา 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วยนิโคตินปริมาณ 30 mg หรือคิดเป็น 3%)

ซึ่งหัว RELX 1 Pod มีน้ำยา 2 ml ก็จะมีนิโคตินทั้งหมด 60 mg ต่อ 1 Pod

เปรียบเทียบว่า ถ้าเราใช้ :

น้ำยาที่ความเข้มข้น 3% (30mg/ml)

เราจะได้รับนิโคติน 0.15 mg ต่อการสูบ 1 พัฟ (คิดจาก 30mg หารด้วย 200 พัฟ)

ถ้าสูบ 3 พัฟ ติดต่อกัน (เท่ากับ 1 รอบการใช้งาน) ก็จะได้รับนิโคติน 0.45 mg

ถ้าสูบ 5 พัฟ ติดต่อกัน ก็จะได้รับนิโคติน 0.75 mg

ถ้าสูบ 10 พัฟ ก็จะได้รับนิโคติน 1.5 mg ต่อหนึ่งโดสการใช้งาน

(ไม่ควรสูบ 10 พัฟติดต่อกัน อาจจะเยอะเกินไป)

RELX จะใช้ Salt Nicotine เป็นหลัก ซึ่งเหมาะกับผู้ที่เคยสูบเป็นอย่างมากเพราะส่งผลให้ร่างกายตอบสนองได้ดี และไม่กระแทกคอ

ซึ่งจะวางปริมาณนิโคตินไว้ที่ 3 mg/ml และ 5 mg/ml

© 2020-2023 All rights reserved. Relx Kardinal Stick - VIP

logo_krw_jues