หลีกเลี่ยงการซื้อสินค้า RELX ลอกเลียนแบบ

เนื่องจาก การเพิ่มขึ้นของ สินค้าลอกเลียนแบบ และอาจไม่ได้มาตรฐาน

ตามที่ RELX ได้ควบคุมอย่างเข้มงวดในด้านของคุณภาพ

และความน่าเชื่อถือสินค้าลอกเลียนแบบเหล่านี้นำมาซึ่งความเสี่ยงต่อผู้บริโภค

จากสินค้าลอกเลียนแบบที่ไม่ได้มาตรฐานการผลิต

RELX THAILAND จึงขอแจ้งเตือน !!!

ลูกค้าของเราให้หลีกเลี่ยงการซื้อสินค้าลอกเลียนแบบที่ไม่ได้มาตรฐาน

ทั้งตัวเครื่อง และ POD น้ำยา รวมถึงสินค้า Compatible (ที่ใช้ร่วมกันได้)

ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้บริโภคได้

ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.facebook.com/relxnow/photos

© 2020-2023 All rights reserved. Relx Kardinal Stick - VIP

logo_krw_jues