ทางเลือกในการเลิก ที่นิยมใช้และ ได้ผลจริง

การติด นั้นมีผลมาจากอาการขาดนิโคติน ซึ่งปัจจุบันได้มีหลากหลายทางเลือกในการเลิก แต่วิธีใดที่ดีต่อผู้สูบที่สุด มาหาคำตอบไปพร้อมกัน

ผู้สูบมักนิยมใช้เพื่อช่วยลดความเครียด หรืออยากรู้อยากลอง ทั้งๆ ที่รู้ว่าเป็นสารเสพติดก็ตาม จนเมื่อได้รับปริมาณสารนิโคตินมากขึ้นทำให้ผู้สูบไม่สามารถเลิกได้ในท้ายที่สุด ซึ่งนิโคตินเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ผู้สูบเกิดอาการเสพติด

เมื่อผู้สูบต้องการเลิก หรือได้รับปริมาณนิโคตินไม่เพียงพอ ร่างกายจะเกิดการเสียสมดุล ทำให้เกิดอาการ หงุดหงิด นอนไม่หลับ ปวดหัว กระสับกระส่าย ฯลฯ ซึ่งทางแพทย์ได้มีการแนะนำวิธีการักษามากมายหลายแบบ โดยเราได้ยก 4 ทางเลือกในการเลิก ที่ผู้คนนิยมใช้มากที่สุด และได้ผลจริง ดังนี้

4 ทางเลือกในการเลิก ที่นิยมใช้กันมากที่สุด

การเลิกด้วยวิธีการหักดิบ คือ การเลิกสูบแบบทันที โดยไม่พึ่งความช่วยเหลือใดในการเลิก ซึ่งเป็นวิธีเลิกที่ยากมาก โดยได้มีกลุ่มคนออกมาให้ความรู้ถึง การหักดิบดีหรือไม่ ซึ่งวิธีนี้มักจะได้ผลกับผู้สูบที่ไม่ได้อยู่ในขั้นเสพติด หากอยู่ในขั้นเสพติด วิธีนี้อาจไม่เป็นผลดี เพราะอาจทำให้เกิดอาการของการขาดนิโคตินได้ และยังเป็นวิธีที่ทรมานต่อตัวผู้สูบมากที่สุด

การเลิกแบบการพฤติกรรมบำบัด คือ การรับการปรึกษาหรือรับคำแนะนำจากหน่วยงานที่เกี่ยวหรือแพทย์ซึ่งวิธีนี้มักนิยมใช้เพราะได้ผลจริง แต่ต้องใช้เวลาในระยะยาว อาจมีค่าใช้จ่ายที่สูงและ อาจไม่ได้ผลกับผู้ที่เสพติดมากๆ เพราะด้วยอาการขาดนิโคตินทำให้ผู้ที่เสพติดสารนิโคตินไม่สามารถทนการบำบัดได้ หรือสามารถรักษาหายแต่ก็อาจจะกลับเสพติดอีกครั้ง เนื่องด้วย ความเครียด หรือสภาพแวดล้อม เป็นต้น

การใช้ยา เพื่อให้นิโคตินทดแทน คือ การใช้ยาประเภทต่างๆ ที่สามารถให้สารนิโคตินทดแทนได้ อาทิเช่น นิโคตินชนิดสเปรย์พ่นจมูก (Nicotine nasal spray) นิโคตินชนิดเม็ดอมใต้ลิ้น (Nicotine sublingual tablets) ฯลฯ หรืออาจจะเป็น ยาเลิก ที่ช่วยลดอาการถอนยา เช่น Quomem, Bupropion, Nortriptyline เป็นต้น

ซึ่งยาเหล่านี้สามารถช่วยให้เราได้รับนิโคตินที่เพียงพอ โดยที่ไม่จำเป็นต้องสูบถึงแม้จะเป็นทางเลือกที่มักนิยมใช้กันแต่ในการใช้ยาอย่างที่รู้กัน ยาทุกชนิดมีผลข้างเคียงต่อผู้ใช้ ซึ่งแต่ละคนมีภูมิต้านทางที่ไม่เหมือนกัน จึงมักใช้เป็นทางเลือกสุดท้ายหากไม่จำเป็น

ทางเลือก คือ อุปกรณ์ที่ช่วยบำบัดความต้องการนิโคตินในตัวผู้สูบได้ ซึ่งมีความปลอดภัยกว่าปกติ ถึง 95% เพราะไม่มีกระบวนการเผาไหม้ จึงไม่ทำให้เกิดสารทาร์ (Tar) ที่เป็นสารก่อให้เกิดโรคมะเร็งปอดอีกทั้งยังไม่ส่งกลิ่นเหม็น

ซึ่งเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในบรรดาทางเลือกต่างๆ เพราะไม่ทรมานต่อตัวผู้ที่ต้องการเลิกแม้แต่อย่างใด สามารถลดอัตราการสูบ และอัตราการเกิดโรคที่เกิดจากการเผาไหม้จากตัวได้จริง ซึ่งมีน้ำยาให้เลือกมากมาย หรือจะเป็นน้ำยาที่ยังคงความรู้สึกของ อย่างน้ำยากลิ่น classic ของ KARDINAL และ RELX ที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ ที่ผลิตขึ้นมาเพื่อผู้ที่ต้องการเลิก และยังมีความปลอดภัยกว่าปกติ และไฟฟ้าอื่นๆ

แต่อย่างไรก็ตาม 4 ทางเลือกในการเลิกนั้นเป็นเพียงวิธีที่มักมีคนนิยมใช้มากสุด ยังคงมีอีกหลายวิธีในการเลิก แต่จากการสำรวจแต่ละวิธีในการเลิก พบว่า การใช้ไฟฟ้า เป็นทางเลือกในการเลิกที่ดีต่อผู้สูบมากที่สุด ซึ่งได้มีผลการวิจัยจาก สหราชอาณาจักร (UK) พบว่า ไฟฟ้านั้นไม่เพียงปลอดภัยกว่า แต่ยังสามารถทำให้ไม่เกิดอาการขาดนิโคติน เพราะได้รับปริมาณนิโคตินที่เพียงพอ ทำให้หยุดสูบปกติได้จริง

ขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก:


© 2020-2023 All rights reserved. Relx Kardinal Stick - VIP

logo_krw_jues